DEN NORSKE KYRKJA Osterøy prestegjeld
I Osterøy kyrkjeleg fellesråd er det 5 sokn:
Bruvik, Gjerstad, Hamre, Haus og Hosanger.

Gudstenester
- i januar 2014
- i februar 2014
- i mars 2014
- i april 2014
- i mai 2014
- i juni 2014
- i juli 2014
- i august 2014
- i september 2014
- i oktober 2014
- i november 2014
- i desember 2013
Kyrkjeskyss

Konsertar og anna
Babysong i Hamre og Gjerstad
Dåpsskule for 6-åringar i Gjerstad
Fitje søndagsskule og 3K
Konfirmantinfo
Born og unge
Misjonsprosjekt
Sokneråd 2011-2015

Utleige sjå
Konsertar og anna

Gudstenestereform
- - last ned
infobrosjyre

Heimesida til
Den norske kyrkja


Bibelen


Kirkens SOS. Eit menneske å snakke med - alltid!
Tel 815 33 300. SOS-melding: www.kirkens-sos.no.

bilete av Bruvik kyrkje
Bruvik kyrkje

bilete av Gjerstad kyrkje
Gjerstad kyrkje
bilete av Hosanger kyrkje
Hosanger kyrkje

bilete av kyrkjekontoret
Kyrkjekontoret
bilete av Hamre kyrkje
Hamre kyrkje
bilete av Haus kyrkje
Haus kyrkje

bilete av Haus kyrkjelydshus ute
Haus kyrkjelydshus
Kyrkjekontoret ligg like ved rådhuset, postadressa er 5282 Lonevåg
Telefon 56 19 22 80, telefaks 56 19 22 81. Felles epost: kyrkje@osteroy.kommune.no
NB! Nye opningstider:
Kontoret er vanlegvis ope måndag og tysdag, torsdag og fredag 8.30 - 14.30.
Ondagar stengt.
Torsdagar kl. 9.00 - 10.30 har me stabsmøte, då tek me ikkje telefonen.
Det er postkasse ved inngongen som ein kan legga beskjeder i om det ikkje er folk inne.
Kyrkjeverje Helge Kolstad, 56 19 22 80, helge.kolstad@osteroy.kommune.no, mobil 90362360
Konsulent Ruth Hauge, 56 19 22 86, ruth.hauge@osteroy.kommune.no
Sokneprest Inge Sørheim, 56 19 22 83, inge.sorheim@osteroy.kommune.no, mobil 90620046
Sokneprest Tom Sverre Tomren, 56 19 22 82, tom.sverre.tomren@osteroy.kommune.no, mobil 900 49 696
Trusmedarbeidar Helga Askeland Mjelstad, 56 19 22 85, helga.askeland.mjelstad@osteroy.kommune.no mobil 48095658
Organist Baard Eikaas, 56 19 22 84, baard.eikaas@osteroy.kommune.no, mobil 93672224
Organist Per Inge Hove 56 19 22 85, per.inge.hove@osteroy.kommune.no, mobil 97657481
Haus kyrkjelydshus. Utleige v/Nils Lygre, 56 39 01 61, mobil 971 97 809, ni-lygre@online.no
Denne sida er henta frå www.osteroy.kyrkja.no