Barn og unge

Klovnane Tipp & Topp i Hosanger kyrkje

Fredag 16.november kl.18   Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019-2021

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019 og i åra som kjem. Her er datoa...   Les mer...

Babysong

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Lys Vaken

For 5.klassingar    Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

Trusopplæring hausten 2018

Datoar for trusopplæringstiltak 0-18 år    Les mer...

Småbarnsong i kyrkjesenteret i Lonevåg

Tilbod til 3 - 5-åringar    Les mer...

4-årsbok

Det er stas å få si eiga bok. Velkommen til samlingsstund og utdeling av 4-års...   Les mer...

KRIK 2018

KRIK Osterøy fornyar seg!    Les mer...