Barn og unge

Konfirmant-informasjon

Her finn de informasjon om konfirmantundervisninga utover hausten.    Les mer...

Konfirmasjonsdager i 2018

Konfirmasjonsdagane i 2018 er sett opp slik: 29. april 2018: Hosanger og Gjer...   Les mer...

Babysong i Hamre og Gjerstad

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

Tårnagenthelg i Gjerstad kyrkje 17.-18. februar 2018

   Les mer...

Dåpsskule for 1.kl. vinteren/våren 2018

Hei, alle barn som er fødde i 2011    Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

Søndagsskule Gjerstad sokn

Velkommen til søndagsskulen!    Les mer...

KRIK 2018

For våre unge medlemmer!    Les mer...