Barn og unge

Velkomen som konfirmant 2018-2019

Det er no mogleg å melde seg opp som konfirmant i skuleåret 2018/ 19. Det...   Les mer...

Konfirmasjonsdagar 2019

Mange lurer på når det blir konfirmasjon i 2019. Det skal bestillast festlokale...   Les mer...

Konfirmant-informasjon

Her finn de informasjon om konfirmantundervisninga utover hausten 2017 og våren...   Les mer...

Konfirmasjonsdager i 2018

Konfirmasjonsdagane i 2018 er sett opp slik: 29. april 2018: Hosanger og Gjer...   Les mer...

Babysong i Hamre og Gjerstad

Du og barnet ditt er velkomne til BABYSONG onsdagar kl.12.00-13.30    Les mer...

TGIF, Thank God it's Friday

TGIFriday for dei mellom 15 og 20 år    Les mer...

Småbarnsong i Gjerstad kyrkje

Tilbod til 3 - 5-åringar 10.- og 24. april    Les mer...

Søndagsskule Gjerstad sokn

Velkommen til søndagsskulen!    Les mer...

KRIK 2018

For våre unge medlemmer!    Les mer...