4-årsbok


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng barnet fysisk eller pedagogisk tilrettelegging? Har barnet matallergi/-intoleranse?
I kva kyrkje vil barnet ta imot 4-årsbok?
Gjerstad 1. okt. kl. 10-12
Haus 1. okt. kl.15-17
Hosanger 22. okt. kl.10-12
Hamre 22. okt. kl.15-17
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

Er det i orden at foto (gruppefoto) av deltakaren blir offentleggjort?