Kyrkjelege handlingar


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her har vi samla informasjon om dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd. Vi kan og bli kontakta på telefon om de har spørsmål.

Tilbod til døypte og informasjon til konfirmantar og føresette vil ein finne under fana "BARN OG UNGDOM". Informasjon om gravplassar, gravstell, feste av grav og liknande, finn ein under fana "GRAVPLASSFORVALTING"