Gravplassforvalting


Det er vi som har ansvaret for drift og vedlikehald av gravplassane, og for gravlegging. Vi har og informasjon om alle gravplassane på Osterøy, som du kan finne fram til nedanfor.

Alle innbyggjarane på Osterøy har rett på fri grav når dei døyr, uavhengig av kva trus- eller livssyn dei måtte ha.

For at alt skal gå rett for seg, har vi Gravplasslova og Gravplassforskrifta vi må halda oss til. Dessutan har vi sjølv laga lokale retningsliner som gjeld gravplassane våre.