Om oss


Osterøy kyrkjeleg fellesråd har fem sokn. 
Alle har felles kontor i Lonevåg Senter, Lonevågen 5, 5282 Lonevåg. 

Her tar vi oss av det administrative for sokneråda og her finn du gravplassadministrasjonen.