Siste utgave av Kyrkjehelsing


Her kan du lese Kyrkjehelsing nr 3/2021, digitalt. Sommeren står for døra, og biskopen har reist igjen. Du finn meir informasjon om visitasen og aktivitetar i bladet og her på sida.

Les mer

 

Menigheten

Siste utgave av Kyrkjehelsing


Her kan du lese Kyrkjehelsing nr 3/2021, digitalt. Sommeren står for døra, og biskopen har reist igjen. Du finn meir informasjon om visitasen og aktivitetar i bladet og her på sida.

Les mer

 

Slåtten er i gang på kyrkjegardane


Like før 17.mai starta vi å slå graset på kyrkjegardane. Då hadde både løvetann og engkarse tatt seg til rette.  Første runde blei køyrd med «raider», som er ein grasklyppar ein kan sitte på. Det var mange heilagdagar og kort tid å gjere jobben på. ...

Les mer

 

Menigheten

Slåtten er i gang på kyrkjegardane


Like før 17.mai starta vi å slå graset på kyrkjegardane. Då hadde både løvetann og engkarse tatt seg til rette.  Første runde blei køyrd med «raider», som er ein grasklyppar ein kan sitte på. Det var mange heilagdagar og kort tid å gjere jobben på.

Les mer

 

Kyrkjegarden på Bruvik – nysådd


Hausten 2020 sette fellesrådet i gang eit større arbeid med å fjerne gravsteinar på kyrkjegarden på Bruvik. Det var mange som skulle takast bort. Nokre var gløymd av etterkomarane, mens andre hadde vi fått beskjed om å slette. Det blei nær 100 gravs...

Les mer

 

Menigheten

Kyrkjegarden på Bruvik – nysådd


Hausten 2020 sette fellesrådet i gang eit større arbeid med å fjerne gravsteinar på kyrkjegarden på Bruvik. Det var mange som skulle takast bort. Nokre var gløymd av etterkomarane, mens andre hadde vi fått beskjed om å slette. Det blei nær 100 gravsteinar som blei køyrd bort. I vinter har kyrkjegarden sett ut mest som ein potetåker.

Les mer

 
 

Påmelding til konfirmantåret 2021-2022

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2022. Alle døypte, som er fødd i 2007 o...

Les mer

 

Linda Gripsgård Lunga blir ny kyrkjeverje

Vår noverande kyrkjeverje pensjonerer seg frå 1. september, og Osterøy kyrkjeleg fellesråd lyste ut stillingen med søknadsfrist 31. mar...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar i 2021 - 2024

Etter råd frå biskopane, og utsiktene til vaksinering for Covid-19, så utsett vi konfirmasjonane til månadsskiftet august/september i år. S...

Les mer

 

Aktivitet for barn/familie

Her kan du finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Babysong, småbarnsong og aktivitetar til høgtidene. Fleire lokale innslag og ti...

Les mer

 

Babysong

BABYSONG startar opp igjen 25. august

Les mer

 

Babysong på nett frå Gjerstad kyrkje

Her kan vi presentere Babysong frå kyrkjene på Osterøy, i tre delar. Dermed kan ein sjå og delta i songen i heimane. Ein kan og sjå og høyr...

Les mer

 

Andakter

I den tida kyrkjedøra er stengd vil vi her legge ut både andakter og preiketekstar for søndagane framover, som du kan lese. 

Les mer