Heilt førsteklasses!


For 1.kl.: laurdag 20. august i Hamre kyrkje eller søndag 21. august i Gjerstad kyrkje

Les mer

 

Menigheten

Heilt førsteklasses!


For 1.kl.: laurdag 20. august i Hamre kyrkje eller søndag 21. august i Gjerstad kyrkje

Les mer

 

Babysong


BABYSONG startar onsdag 24. august

Les mer

 

Menigheten

Babysong


BABYSONG startar onsdag 24. august

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 og busett på Osterøy, får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i mai. Ver raskt ute med å melde deg på....

Les mer

 

Menigheten

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023


No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 og busett på Osterøy, får brev med invitasjon til konfirmantpåmelding i mai. Ver raskt ute med å melde deg på. Konfirmantavgift: kr. 950,- Evt. leir kjem i tillegg.

Les mer

 
 

Kulturminneregistrering av Hamre kyrkje

3 studentar frå Høgskulen på Vestlandet har i vinter laga ein digital 3D-modell av Hamre kyrkje. Dei gjekk på linja landmåling og eigedomsd...

Les mer

 

Kyrkjehelsing nr 2 i 2022

Her kan du lese den siste utgåva av Kyrkjehelsing: 

Les mer

 

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Utlysning av midlar i felleslegatet for Hosanger sokn

Les mer

 

Påmelding til konfirmantåret 2022-2023

No kan du melde deg opp til konfirmantundervisning for skuleåret som kjem og konfirmasjon til våren 2023. Alle døypte, som er fødde i 2008 ...

Les mer

 

Høge straumutgifter - sparetiltak ved kyrkjene

Du vil alltid få ein varm velkomst i kyrkjene våre, men på grunn av svært høge straumutgifter vert det litt lågare brukstemperatur ei tid f...

Les mer

 

Haus 50-årskonfirmantar - påmelding

Haus sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld kullet som var konfirmert i 1972) til gudsteneste søndag 4. septemb...

Les mer

 

Gjerstad 50-årskonfirmantar - påmelding

Gjerstad sokneråd inviterer alle som blei konfirmert for 50 år sidan (gjeld 1972- kullet) til gudsteneste og fest søndag 9.oktober 2022. He...

Les mer

 

Bilete frå Hamre kyrkje

Her finn du ein biletserie frå Hamre kyrkje. Det er den kyrkja folket på Osterøy er mest stolte over, og som har blitt ein turistattraksjon...

Les mer