Småbarnsong


Tilbod til 3 - 5-åringar første tysdag i mnd. kl.17-18.

Småbarnsong har samlingar i Kyrkjesenteret i Lonevåg. Kyrkjesenteret er i same bygg som biblioteket, men i 1. etg. Hausten 2023 vil me invitera dansande og syngjande barna velkomne tilbake til Småbarnsong!

Opplegget passar for 3 - 5-åringar, som vil syngja og delta i musikkaktivitetar. 3-åringar er spesielt inviterte. Tilbodet gjeld barn frå heile Osterøy. Kantor, Ivar Mæland, og trusmedarbeidar, Helga A. Mjelstad, er leiarar.

Samling følgjande tysdagar:

05.09.2023 kl.17.00-18.00

03.10.2023 kl.17.00-18.00

07.11.2023 kl.17.00-18.00

05.12.2023 kl.17.00-18.00

Program:

Songstund med bevegelse

Kort pause med frukt og bibelforteljing

Musikkaktivitetar

PÅMELDING HER

 

 

Tilbake