Småbarnsong


Tilbod til 3 - 5-åringar ein tysdag i mnd. kl.17-18.

Småbarnsong har samlingar i Kyrkjesenteret i Lonevåg. Kyrkjesenteret er i same bygg som biblioteket, men i 1. etg. Vinteren/våren 2023 vil me invitera dansande og syngjande barna velkomne tilbake til Småbarnsong!

Opplegget passar for 3 - 5-åringar, som vil syngja og delta i musikkaktivitetar. 3-åringar er spesielt inviterte. Tilbodet gjeld barn frå heile Osterøy. 

Samling følgjande tysdagar:

07.02.2023 kl.17.00-18.00

07.03.2023 kl.17.00-18.00

11.04.2023 kl.17.00-18.00 AVLYST p.g.a. sjukdom

02.05.2023 kl.17.00-18.00 AVLYST

06.06.2023 kl.17.00-18.00

Program:

Songstund med bevegelse

Musikkaktivitetar

Kort pause med frukt og bibelforteljing

PÅMELDING HER

 

 

Tilbake