Osterøy sokneråd


Det er eitt sokn på Osterøy. Alle medlemmer og varamedlemmer finn du under fana Osterøy sokneråd 2023-2027. 

Under dei andre fanene finn du informasjon om dei tidlegare sokna. Her vil du og finne litt om kyrkjene og sokna si historie.