Barn- og unge


Barn og unge er viktige personar for oss på Osterøy. Vi har eit godt trusopplæringstilbod, som du finn her. Til fleire av aktivitetane er det påmelding. Vi har laga til elektronisk påmelding, som gjer det enkelt for deg. 


Velg kalender