Aktivitet for barn/familie


Her kan du finne ting å gjere eller sjå på saman med barna. Babysong, småbarnsong og aktivitetar til høgtidene. Fleire lokale innslag og tilbod frå Den norske kyrkja sentralt blir lagt ut her.

Lokale innslag:

Babysong 1

Babysong 2

Babysong 3

Småbarnssang på Osterøy: Det er slik han er  (19.03.2020)

Småbarnssang på Osterøy: Guds kjærlighet (19.03.2020)

Småbarnssang på Osterøy: Lydsalat (19.03.2020)

Pinse, kvifor feirar me det?

Aktivitetar inne og ute

Søndagsskule:

Søndagsskolechat med Jonas og Julie

Bli med i søndagsskole - infofilm frå Søndagsskolen Norge

Filmar:

 Ny film desember 2020

Her finn du meir juleaktivitet for barn. (nytt frå desember 2020)

Påskeevangeliet Forteljar: Helga Samset (YouTube)

6 minutters film om påskefortellingen frå Superblink (YouTube)

Påskekalender med Chris og Øystein (YouTube)

Påskefortelling med duplo frå Barabbas forlag (YouTube)

Bibelfilmen min (IKO)

Bibelfilmen Sammen med Jesus (IKO)

Aktivitetar i påska:

Hjemmepåske med barn Påskeforteljing og påskeaktivitetar

«Åtte dager i påsken» Påskehefte (pdf)

Spelelister til "Mi kyrkjebok"

Mi kyrkjebok 2

Spotify

Apple music

Mi kyrkjebok 4

Spotify

Apple music

Mi kyrkjebok 6

Spotify

Apple music

Tilbake