Babysong


BABYSONG startar opp igjen 25. august

 

Kyrkja tilbyr babysong kvar onsdag. Siste halvåret har me hatt to grupper til ulike klokkeslett. Samlingane er no i kyrkjelydshuset i Haus. Babysong følgjer gjeldande smittevernreglar. 

Påmelding for hausten 2021 opnar snart. Våren 2021 har svært mange deltatt på babysong. Til hausten håpar me på å ta imot mange nye babyar. Det kan bli aktuelt med to grupper. Dersom nokon opplever at dei ikkje får melda seg på, når påmeldinga opnar, kan dei senda sms til Helga, på tlf: 480 95 658, for å koma på ventelista. Ein blir kontakta, straks det blir ledig plass. Bli gjerne med i Facebook-gruppa, "Babysong Osterøykyrkja" for rask oppdatering om samlingane.

PÅMELDING HER!

Oppstart 25. august. Samling kvar onsdag fram til avslutning 24. november (fri 20. oktober).

Velkommen til ei koseleg stund med song, musikk, bevegelse og rytme!

Babysong er for barn i i alderen 0 - 1 år. Den vaksne har ansvar for sin baby og babyen er nær den vaksne heile tida. Barnet får stimulert sansane sine. Foreldra kan få tips om korleis ein kan følgja opp dåpen. Barn som ikkje er døypte, er også velkomne.

Me ønskjer å inspirera dei vaksne til å syngja saman med barnet. Ein kan delta, sjølv om ein ikkje likar så godt å syngja også. Babyen blir opptatt med lydar, bevegelse, instrument og såpebobler. Songstunda varer i 30 min. Etterpå er det tid for prat. Då får ein sjanse til å bli litt betre kjent med kvarandre.

Dersom de ønskjer å delta, ver venleg å melda dykk på! Det gjer du på denne heimesida. Dei første som melder si interesse får først plass! Av smittevernomsyn må me ha kontroll på deltakartalet.

Tilbodet er gratis! 
Ta med eit godt teppe til barnet ditt og innesko/labbar til deg sjølv! 

Venleg helsing trusmedarbeidar, Helga Askeland Mjelstad (tlf.480 95 658) i samarbeid med sokneråda.

Tilbake