Priser og avgifter


Her finn du priser og avgifter for konsertar, vigsel, gravferd. 
Prisar og avgifter:
 
Konsertar m.v., 10% av bill.inntekter, lokale aktørar,minimum kr. 2000,-
Konsertar m.v., 15% av bill.inntekter, aktørar utanfor kommunen kr. 3000,-
 
Vigslar. Innbyggjarer busett utanfor kommunen kr. 3000,- (Leige kyrkje, organist og kyrkjetenar)
Vigslar: Innbyggjarer busett utanfor kommunen må og betale for prest kr. 3.500.-
 
Gravferdsseremoni, innbyggjarar busette i andre kommunar eller andre trussamfunn kr. 5000,-
 
Omvisning Hamre kyrkje - pr. person kr. 50,- (grupper over 10 betalar kr. 35.- pr.person)
Omvisar kan tingast via kyrkjekontoret på 56 19 22 80.
 
 
Montering av nytt gravminne kr. 1900,- + moms
Justering/oppretting av gravminne kr. 1000,- + moms
Justering/oppretting av gravminne med bolting kr. 1600,- + moms
 
Feste av grav pr.grav pr. år utover festetida kr. 375,-
Feste av dobbelgrav pr år utover fredningstida kr. 750,-
Festeavgift ektefellegrav, for heile friperioden (20/30 år) kr. 4500,-
 
Stell av grav kr. 2000,- + moms
 
 
Avgifter når avdøde var busett i annan kommune
 
Ny kistegrav m/festegrav  (= 8.000.- + 4.500.-) kr. 12500,-
Bruk av gamal kistegrav med festeavgift for friperioden (= 2.500.- + 4.500.-) kr. 7.000.-
Ny urnegrav med festeavgift for friperioden (= 2.500.- + 4.500.-) kr. 7.000,-
Bruk av gamal urnegrav med festeavgift for friperioden kr. 4.500.-

 
 
 
Tilbake