Osterøy kyrkjeleg fellesråd


Kyrkjeleg fellesråd er sett saman av ein representant frå kvart sokn, ein kommunal representant og ein geistleg representant. Kyrkjeverja er sekretær for rådet.

 

Tilgjengelighetserklæring: 

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/588b7564-8e85-4cc4-b81c-4c51752b567d

Roar Moen (Hamre sokn), leiar. Tlf.: 95 79 53 24, Epost: post@roarmoen.no
Anne Cecilie Skeidsvoll (Gjerstad sokn), nestleiar, Tlf.: 48 28 28 09, Epost: annececilie@skeidsvoll.no
Irene Vik (Hosanger sokn), medlem
Idar Fjeldstad (Bruvik sokn), medlem
Helga Rivenes Lone (Haus sokn), medlem
Johannes Haugland (Osterøy kommune), medlem
- (Geistleg representant) medlem

Epost til fellesrådet: post@osteroykyrkja.no
Tlf: 56 97 88 30/90 60 48 90 

Post: Osterøy kyrkjeleg fellesråd, Lonevågen 5, 5282 Lonevåg

Tilbake