Ny prost tilsett i Åsane prosti


På fredag 12. mars tilsette Bjørgvin bispedømeråd prost i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedøme, Leif Endre Grutle, som ny prost i Åsane prosti.

Den nye prosten er frå Åsane; frå Flaktveit. Der bur foreldra hans, og begge er aktive i Åsane menighet.

 

Søndag 14. mars kunne vi på Osterøy takke av noverande prost, Øystein Skauge, då han held si avskjedsgudsteneste her i Hamre kyrkje. 

Når den nye prosten tiltrer har vi ikkje fått vite enno, men det blir vel rett over sommaren?

Tilbake