Sprell levande søndagsskule-tysdag


Aldersgruppe: 4-12 år.

Stad: Kyrkjesenteret (1. etg. under biblioteket i Lonevåg). 

Det vert søndagsskule desse datoane:
24.01.2023 kl.17-18
21.02.2023 kl.17-18
21.03.2022 kl.17-18
25.04.2022 kl.17-18
23.05.2022 kl.17-18

Program: Skattkiste, forteljing frå Bibelen, syngefiskar og leik. Nytt tema på kvar samling.

Tilbake