Sprell levande søndagsskule-tysdag


Aldersgruppe: 4-12 år.

Stad: Kyrkjesenteret (1. etg. under biblioteket i Lonevåg). 

Det vert søndagsskule desse datoane:
12.09.2023 kl.17-18
26.09.2023 kl.17-18
31.10.2023 kl.17-18
14.11.2023 kl.17-18
 
Program: Skattkiste, forteljing frå Bibelen, syngefiskar og leik. Nytt tema på kvar samling.
Tilbake