Sprell levande søndagsskule-måndag


Aldersgruppe: 4-12 år.

Stad: Kyrkjesenteret (1. etg. under biblioteket i Lonevåg). 

Søndagsskulen vil starta opp igjen med samlingar til hausten
Program: Skattkiste, forteljing frå Bibelen, syngefiskar og leik.
Nytt tema på kvar samling.
 
Barna kan delta åleine, eller saman med ein vaksen dei kjenner.
Tilbake