Konfirmasjonsdatoar for 2024 og 2025


Datoane for konfirmasjon i 2024 og 2025 er no klare.

Påmeldinga opnar seinare i vår. 

Konfirmasjonsgudstenestene i 2024:

Gjerstad 27. april kl 11:00 og 13:00

Hosanger 28. april kl 12:00

Hamre 4. mai kl 11:00 og 13:00

Haus 5. mai kl 12:00

Bruvik 9. mai kl 12:00 

 

Konfirmasjonsgudstenestene i 2025:

Hosanger 26. april kl 12:00

Gjerstad 27. april kl 11:00 og 13:00

Haus 3. mai kl 12:00

Hamre 4. mai kl 11:00 og 13:00

Bruvik 11. mai kl 12:00

Tilbake