Listeforslag til soknerådsvalet


Nominasjonskomitéen har levert forslag til liste til soknerådsvalet, du finn den nedanfor. Nytt ved dette valet er at det er opna for supplerande nominasjon.Osterøy kyrkjeleg fellesråd har godkjent lista. 

 

 

1. Anne Cecilie Skeidsvoll. Gjerstad sokn. 

2.Miriam Skjelvik Kalland. Hamre sokn. 

3. Bjarte Hammer Aarland. Hosanger sokn. 

4. Evy Bysheim Pedersen. Haus sokn. 

5. Magne Roald Vikne. Bruvik sokn. 

6. Kari Vevle Reigstad. Gjerstad sokn. 

7. Roar Moen. Hamre sokn. 

8. Anne-Mari Nandika Tyssebotn Bardsley. Hosanger sokn. 

9. Liv Rivenes. Haus sokn. 

10. Kristin Merete Nøttveit. Bruvik sokn. 

11. Atle Hammer. Gjerstad sokn. 

12. Brit Margunn Rød. Hamre sokn. 

13. Jan Roald Myking. Hosanger sokn. 

14. Mariann Aasheim. Haus sokn. 

15. Otto Mo. Bruvik sokn. 

16. Aud Rita Tveiten. Hamre sokn. 

17. Kari Foseid Aakre. Hosanger sokn. 

18. Linda Knutsen Hugnastad. Hosanger sokn. 

Kyrkjemøtet i 2022 vedtok endring i reglande når det gjeld supplerande nominasjon. Det er opna for supplerande nominasjon når det berre er nominasjonskomitéen som har levert liste. 

Eit forslag til kandidat fremma ved supplerande nominasjon skal vere underskrive av fem forslagsstillarar som har stemmerett. 

Underskriftene skal vere på skrift på papir eller eit skanna dokument, ein kan gjerne bruke eige skjema for dette. Ta kontakt med kyrkjekontoret for fleire opplysningar eller sjå info på kyrkjevalet.no 

Frist for levering til soknerådet/kyrkjekontoret: 15. mai kl. 12. 

Forslaget skal godkjennest av soknerådet og godkjent forslag vert sett nedst på den endelege vallista. 

Tilbake