Velkomen til Astrid Marie Haugland


Vi ønskjer velkomen til Astrid Marie Haugland som har takka ja til stillinga som sokneprest på Osterøy. Ho startar i stillinga 3.oktober. 

Det vert innsetjingsgudsteneste i Gjerstad kyrkje søndag 15. oktober. Astrid Marie tek over stillinga etter Stein Hugo Fykse som har avslutningsgudsteneste komande søndag 20.august i Haus kyrkje. Stein Hugo byrjar i ny jobb på Austrheim og Fedje. 

Tilbake