Nytt sokneråd er valt!


Osterøy sokneråd si samansetjing for perioden 2023-2027 er klar. Val på bispedømeråd og kyrkjemøte vert kunngjort om nokre dagar. 

Valresultat soknerådsval på Osterøy 2023

 

Rangert

Namn

Tal på stemmer

Faste medlemmer

 1.  

Bjarte Hammer Aarland

568

 

 1.  

Magne Roald Vikne

565

 1.  

Anne Cecilie Skeidsvoll

561

 1.  

Miriam Skjelvik Kalland

558

 1.  

Kristin-Merete Nøttveit

544

 1.  

Kari Vevle Reigstad

538

 1.  

Otto Mo

533

 1.  

Mariann Aasheim

531

 1.  

Jan Roald Myking

530

 1.  

Evy Bysheim Pedersen

520

Varamedlemmer

 1.  

Liv Rivenes

520

 

 1.  

Anne-Mari Nandika Tyssebotn Bardsley

517

 

 1.  

Britt Margunn Rød

513

 

 1.  

Roar Moen

506

 

 1.  

Atle Hammer

511

Det var 500 som stemte i soknerådsvalet og av desse stemte 348 med papirstemmeseddel på valdagen eller på førehandsval (14), resten kom inn på digitalval. 

På bispedømerådsval (som også er val til Bjørgvin sine delegatar på kyrkjemøtet) kom det inn 229 papirstemmer frå Osterøy sokn. Desse skal teljast på bispedømekontoret dei komande dagane. 

Resultatet vert kunngjort på kyrkjevalet.no. Eventuelle klager på kyrkjevalet må kome innan 7 dagar etter valdagen. Meir informasjon om dette finn du på same nettside. 

Tilbake