Soknerådsleiar i Osterøy sokneråd for 2023-2027


Ny soknerådsleiar for Osterøy sokneråd er Bjarte Aarland. 

Den 17.oktober hadde Osterøy sokneråd sitt konstituerande møte. 

Bjarte Aarland vart vald til soknerådsleier og MIriam Skjelvik Kalland vart vald til nestleier. 

Vi ønskjer det lukke til i arbeidet! 

Tilbake