Årsmelding for Osterøy kyrkjeleg fellesråd for 2020


Årsmeldinga for fellesrådet for 2020 viser litt av konsekvensane av korona-pandemien her på Osterøy. Her kan du studere kyrkje-statistikken og få innsikt i noko av det vi gjorde.

Tilbake