Kontaktinformasjon


Osterøy kyrkjelege fellesråd

Adresse: Lonevågen 5, 5282 Lonevåg 
Telefon:
56 97 88 30 
Epost:
 Post@osteroykyrkja.no

Organist Hamre og Hosanger

Trent Loring Bruner

56978835

93889950

Send e-post

Omvisar i Hamre

Kristoffer Hans Foldøy

47618124

Send e-post

prest

Ida Greve

92060992

Send e-post

Kyrkjetenar i Haus

Roald Hauge

48151590

Send e-post

Sokneprest i Gjerstad, Bruvik og Haus kyrkje

Astrid Marie Haugland

99360665

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Oddvar Høgli

94530996

Send e-post

Konfirmantarbeidar

Helle Leivestad Kartveit

40406050

40406050

Send e-post

Prosjektleiar

Ingveig Alida Larsson

48065403

Send e-post

Kyrkjeverje

Linda Gripsgård Lunga

56978830

90604890

Send e-post

Trusmedarbeidar

Helga Askeland Mjelstad

56978832

48095658

Send e-post

Kantor

Ivar Mæland

48182533

Send e-post

Kyrkjetenar Gjerstad og konsulent

Toril Margrete Nelson

56978830

48091113

Send e-post

Kyrkjetenar i Hamre og Hosanger

Gaute Røsland

91796406

Send e-post

Kyrkjetenar Bruvik +fast medlem

Magne Roald Vikne

91304824

Send e-post