Konfirmantpåmelding
Osterøy 2023-2024


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Informasjon vert sendt ut til føresette på epost, så det er viktig at epostadressa vert fylt inn nøyaktig. Informasjon vert sendt ut til konfirmantane på sms. Om konfirmanten ikkje sjølv les tekstmeldingar eller det skulle vere andre årsakar, kan ein fylle inn sms til føresatt.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? Allergiar? Spesielle behov? Noko vi må ta omsyn til?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Kryss av for kva kyrkje du vil konfirmerast i
Bruvik 2023-2024
Gjerstad 2023-2024
Hamre 2023-2024
Hosanger 2023-2024
Haus 2023-2024
Gjerstad og Hamre har to tidspunkt - kryss av for ønske

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Anna informasjon me bør ha:
Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: