Konfirmantpåmelding
Osterøy 2022-2023


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? Allergiar? Spesielle behov? Noko vi må ta omsyn til?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Kryss av for kva kyrkje du høyrer til
Konfirmantar Bruvik 2022-2023
Konfirmantar Hamre 2022-2023
Konfirmantar Haus 2022-2023
Konfirmantar Hosanger 2022-2023
Konfirmantar Gjerstad 2022-2023
Her kan du krysse av for kva kyrkje du vil konfirmerast i

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: