Lys Vaken 2023


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deltakaren. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng deltakaren fysisk eller pedagogisk tilrettelegging? Har deltakaren matallergi/-intoleranse?
Kryss av for rett kyrkje.
Lys Vaken Haus 2.-3. des. (11 ledige plasser)
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Eg/me kan hjelpa til med følgjande oppgåver:

Kan bilde av deltakaren bli offentleggjort?