Hosanger sokn


Hosanger sokn er eit av dei fem sokna på Osterøy. Talet på medlemmar er omlag 1150 i 2019. Kyrkja ligg sentralt i Hosanger og er i tillegg til gudstenester mykje brukt til større konsertar. 

Her finn du litt informasjon om kyrkja og noko av det som skjer her.